Arga Mira​​​​​​​
Illustrationer och omslagsdesign, Turbine Förlag
Författare: Kristina Murray Brodin