På mellan och bortom raderna – läsförståelse till tolv böcker åk 4–6​​​​​​​
Grafisk design på uppdrag av Natur & Kultur
Författare: Emma Frey-Skøtt
Omslagsfoto: Bengt Gustaf Jonshult

Tillbaka