Lyft fram matematiken – resonemang, problemlösning och begrepp
Grafisk design och illustrationer på uppdrag av Natur & Kultur
Författare: Anna Kärre, Anette de Ron
Omslagsfoto: Bengt Gustaf Jonshult

Tillbaka