På mellan och bortom raderna  1–3​​​​​​​
Grafisk design på uppdrag av Natur & Kultur
Författare: Emma Frey-Skøtt
Omslagsfoto: Bengt Gustaf Jonshult

Tillbaka