Fantastiska djur
Omslagsdesign samt grafisk design av inlaga fritt 
efter Marta Coronels grundform, på uppdrag av Liber
Författare: Maria Södergren
Illustrationer: Susanne Fredelius

Tillbaka