Entreprenöriellt lärande i matematiken – vad, hur, varför?
Grafisk design och omslagscollage på uppdrag av Natur & Kultur
Författare: Lena Karlsson, Maria Johansson, Hanna Palmér

Tillbaka