Tårtan
Illustrationer och grafisk design på uppdrag av Natur & Kultur
Författare: Lena Hultgren